Μαθηματικά με το Scratch

Θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο τον Adobe Flash Player.

(μπορεί βέβαια να τον έχετε ήδη οπότε δοκιμάστε να ανοίξετε τον σύνδεσμο 🙂  ή πατήστε το πράσινο σημαιάκι στο παρακάτω παράθυρο)

Μαθηματικά με το Scratch

Ρίχνουμε ένα συμμετρικό και ομογενές νόμισμα και σημειώνουμε με Κ το αποτέλεσμα “κεφαλή” και με Γ το αποτέλεσμα “γράμματα”.
Δείτε το διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων  για τις τιμές Κ και Γ.  Σε ποιον αριθμό συγκλίνουν οι σχετικές τους συχνότητες  όσο αυξάνουμε τον αριθμό των ρίψεων;
Το φαινόμενο αυτό, όπου οι σχετικές συχνότητες των απλών ενδεχομένων ενός πειράματος τύχης συγκλίνουν (σταθεροποιούνται) σε κάποιους αριθμούς, αν το πείραμα εκτελεστεί ν φορές , όπου ν είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός,  ονομάζεται στατιστική ομαλότητα ή νόμος των μεγάλων αριθμών

https://scratch.mit.edu/projects/55555428/