Γραφικές παραστάσεις

ππ2

κάνε κλικ στην παραπάνω εικόνα ….

γράψε τη συνάρτηση, δώσε τα όρια και πάτα Plot

Στο νέο παράθυρο μπορείτε να πατήσετε το = Καταγραφή για περισσότερα αποτελέσματα