Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Μαθηματικών το σχολείο μας συμμετείχε στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό eTwinning 2006 με το έργο με τίτλο «Crop circles challenge», στο οποίο συμμετείχαν μαθητές από την Ιταλία, Βέλγιο και την Ελλάδα. Το έργο κρίθηκε σύμφωνα με τα έξι κριτήρια από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, κατέκτησε το 1ο βραβείο και επιβραβεύτηκε αρχικά με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και στη συνέχεια με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. Αυτό σημαίνει πως η εργασία μας, η εργασία των μαθητών και του σχολείου μας έχει αναγνωριστεί στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

eTwinning Awards