ΕΝΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

LANGUAGE EVENT 2021

Junior High School of Intercultural Education of Eastern Thessaloniki

Sing in English! Sing auf Deutsch! Chantez en français!

This year our school chooses to sing in the three European languages taught at it: English, German and French. The students choose a song they like in one of these three languages, listen to it and sing it. Moreover, they write its lyrics, translate it in the other European languages, think and write about its message, narrate, paint or draw the story that lies behind it, dance to its rhythm and write or play short sketches inspired by it! For some of the activities the students can use digital tools but they can mostly become artists and creators in their own special way: singers, writers, translators, painters, dancers and actors or actresses. And all these just out of the experience of singing! Sing along!

Teachers in charge of the action

1) Damtsi Efthymia (English language teacher)

2) Tsadila Maria (German language teacher)

3) Prodromou Chryssoula (French language teacher)

4) Xrysoxoou Amalia(Music teacher)

In the frame of the celebration of the European Day of Languages 2020 and as a 2021 event, Manzambi Loriane Michel, student of A1 class of our school, participated in the action singing Tayc’s song ‘Le Temps’’. She sang the song in her own personal way and closed the school year pleasantly.

Let’s listen to her singing it and enjoy ourselves!

CONGRATULATIONS, Loriane Michel!!!

CONGRATULATIONS to all the teachers!


‘’ΕΝΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙ’’

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 2021

Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Τραγουδήστε στα Αγγλικά! Τραγουδήστε στα Γερμανικά! Τραγουδήστε στα Γαλλικά!

Αυτή τη χρονιά το σχολείο μας επιλέγει να τραγουδήσει στις τρεις Ευρωπαϊκές γλώσσες που διδάσκονται σε αυτό: Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. Οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν ένα τραγούδι που τους αρέσει σε μία από αυτές τις τρεις γλώσσες, το ακούνε και το τραγουδούν. Επιπλέον, γράφουν τους στίχους του, το μεταφράζουν στις άλλες Ευρωπαϊκές γλώσσες, σκέφτονται και γράφουν για το μήνυμά του, αφηγούνται, ζωγραφίζουν ή σχεδιάζουν την ιστορία που βρίσκεται πίσω από αυτό, χορεύουν στο ρυθμό του και γράφουν ή παίζουν σύντομα sketch εμπνευσμένα από αυτό! Για κάποιες από τις δραστηριότητες οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία αλλά μπορούν κυρίως να γίνουν καλλιτέχνες και δημιουργοί με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο: τραγουδιστές/τραγουδίστριες, συγγραφείς, μεταφραστές/μεταφράστριες, ζωγράφοι, χορευτές/χορεύτριες και ηθοποιοί. Και όλα αυτά μέσα από την εμπειρία του τραγουδιού! Τραγουδήστε μαζί μας!

Υπεύθυνες για τη δράση εκπαιδευτικοί

1) Δάμτση Ευθυμία (Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας)

2) Τσαντήλα Μαρία (Εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας)

3) Προδρόμου Χρυσούλα (Εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας)

4) Χρυσοχόου Αμαλία (Μουσικός)

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2020, και ως ένα γλωσσικό γεγονός για το 2021,η Manzambi Loriane Michel, μαθήτρια του A1 τμήματος του σχολείου μας, συμμετείχε στη δράση ερμηνεύοντας το τραγούδι του Tayc ‘’Le Temps’’. Τραγούδησε το τραγούδι με το δικό της προσωπικό  τρόπο και έκλεισε τη σχολική χρονιά ευχάριστα.

Ας την ακούσουμε να το τραγουδά και ας χαρούμε!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, Loriane Michel!!!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όλες τις εκπαιδευτικούς!

Το ηχητικό αρχείο: 

 

Και οι στίχοι του τραγουδιού/The lyrics of the song

Tayc, Le temps

Hi
Hi-hi, hi, hi-hi
Oh, oh, oh
Taykee di Taykee
Manedo, manedo, manedo, manedo, manedo, manedo, manedo, manedo
Mami oh, mami oh, mami, mami oh, mami, mami oh, mami, mami oh

Oh le temps, le temps m’a réparé
Plus rien n’est comme avant, quelqu’un m’a déjà soigné
Oh, oh, le vent, le vent a bien tourné
Ne gaspille pas mon temps, une autre a su me soigner

Toi là, tu disparais sans laisser un mot
T’as préféré fuir comme un enfant (enfant)
Partir sans te retourner
J’t’ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos
Toi tu m’as fait gaspiller mon temps (mon temps)
Tu n’m’as pas laissé parler (ah, hi)

Et maintenant (maintenant)
Tu reviens (tu reviens)
Et comme avant (comme avant)
Tu espères retrouver celui qui t’as aimé
Celui avec qui t’as joué, ah
Et maintenant,…