Ένα απλό πείραμα ανίχνευσης του νερού στην γαλαζόπετρα (ένυδρος  θειικός χαλκός) που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια προγράμματος e-twinning.