Οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου Μας (2021-2022)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Το σχολείο μας

     Καστανιώτης Δημήτριος

ΠΕ01 (θεολόγος)

     Ακανθοπούλου Καλλιρρόη

ΠΕ02 (φιλόλογοι)

     Γαβριηλίδου Ευθυμία

     Ελευθέρου Αθανάσιος

     Παπαγιάννης Κωνσταντίνος

ΠΕ03 (μαθηματικός)

     Καστανιώτης Δημήτριος (Διευθυντής)

ΠΕ04.01 (φυσικός)

     Διαμαντούδης Αλέξανδρος 

ΠΕ06 (αγγλικής)

     Δάμτση Ευθυμία

ΠΕ11 (φυσικής αγωγής)

     Χουρπουλιάδης Ελευθέριος

ΠΕ19 (πληροφορικής)

     Σταυριανίδου Νίκη

 

Οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου Μας (2020-2021)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

     Καστανιώτης Δημήτριος

ΠΕ01 (θεολόγος)

     Ακανθοπούλου Καλλιρρόη

ΠΕ02 (φιλόλογοι)

     Γαβριηλίδου Ευθυμία

     Ελευθέρου Αθανάσιος

     Παπαγιάννης Κωνσταντίνος

ΠΕ03 (μαθηματικός)

     Καστανιώτης Δημήτριος (Διευθυντής)

ΠΕ04.01 (φυσικός)

     Διαμαντούδης Αλέξανδρος 

ΠΕ05 (γαλλικής)

     Προδρόμου Χρυσούλα

ΠΕ06 (αγγλικής)

     Δάμτση Ευθυμία

ΠΕ07 (γερμανικής)

     Τσαντήλα Μαρία

ΠΕ11 (φυσικής αγωγής)

     Χουρπουλιάδης Ελευθέριος

ΠΕ16 (μουσικής)

     Χρυσοχόου Α.

ΠΕ19 (πληροφορικής)

     Σταυριανίδου Νίκη

Οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου Μας (2018-2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

?????????????
Το σχολείο μας

     Καστανιώτης Δημήτριος

ΠΕ01 (θεολόγος)

     Ακανθοπούλου Καλλιρρόη

     Προδρόμου Χρυσούλα

ΠΕ02 (φιλόλογοι)

     Γαβριηλίδου Ευθυμία

     Ελευθέρου Αθανάσιος

     Μαντζαρίδου Άννα

     Παπαγιάννης Κωνσταντίνος

ΠΕ03 (μαθηματικός)

     Καστανιώτης Δημήτριος (Διευθυντής)

     Παπαδόπουλος Ανέστης

ΠΕ04.01 (φυσικός)

     Διαμαντούδης Αλέξανδρος 

ΠΕ05 (γαλλικής)

     Προδρόμου Χρυσούλα

ΠΕ06 (αγγλικής)

     Δάμτση Ευθυμία

ΠΕ07 (γερμανικής)

     Τσαντήλα Μαρία

ΠΕ11 (φυσικής αγωγής)

     Χουρπουλιάδης Ελευθέριος

ΠΕ16 (μουσικής)

     

ΠΕ19 (πληροφορικής)

     Τσουρός Άγγελος Μιχαήλ

     Σταυριανίδου Νίκη   

 

Οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου Μας (2015-2016)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

?????????????
Το σχολείο μας

     Καστανιώτης Δημήτριος

ΠΕ01 (θεολόγος)

     Ακανθοπούλου Καλλιρρόη

ΠΕ02 (φιλόλογοι)

     Γαβριηλίδου Ευθυμία

     Ελευθέρου Αθανάσιος

     Παπαγιάννης Κωνσταντίνος

ΠΕ03 (μαθηματικός)

     Καστανιώτης Δημήτριος (Διευθυντής)

ΠΕ04.02 (Χημικός)

     Γραμμένος Στέργιος 

ΠΕ05 (γαλλικής)

     Προδρόμου Χρυσούλα

ΠΕ06 (αγγλικής)

     Μοσχοβίδου Μαρίνα

ΠΕ07 (γερμανικής)

     Τσαντήλα Μαρία

ΠΕ11 (φυσικής αγωγής)

     Χουρπουλιάδης Ελευθέριος

ΠΕ16 (μουσικής)

     Πατρώνας Γεώργιος

ΠΕ19 (πληροφορικής)

Νίκη Σταυριανίδου     

Γιαννούλας Βασίλειος