Μήνας: Αύγουστος 2020

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος του Βρετανικού Συμβουλίου ‘’Inclusive Schools’’, που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη διαμόρφωση πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στα σχολεία της Ευρώπης, διοργανώθηκε η δράση ‘’Εβδομάδα για τη…