Μήνας: Ιούνιος 2019

Εκδήλωση λήξης σχολικής χρονιάς 2018-2019: Παρουσίαση εργασιών μαθητών και μαθητριών

Α. Στις 28 Μα̈́ιου 2019,στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκαν οι ομαδικές/ατομικές συνθετικές εργασίες των μαθητών…